2018.05.23

Recipient of Värmlands Museiförenings Stipendium 2018
Juryns motivering:
För sin konst som är variationsrik i sina uttryck och skapar en spänst och gåtfullhet i bilden som engagerar åskådarens inre.


2018.06.20-2018.09.02

A nowhere girl from a nowhere land
Alma celebrating 20

Alma Löv Museum, Östra Ämtervik
Tiokantspaviljongen

www.almalov.com


August 2018
Artist in residence at Lapua Vanha Paukku Artist Residency, Finland

 

 You can also follow me on Instagram!